Izobraževanje zaposlenih o problematiki ‘ribarjenja za podatki’

Zaradi stalno spreminjajočih se kibernetskih groženj se nikakor ne moremo nanašati več samo na tehnologijo. Tehnika sama po sebi nas ne more več zaščititi, zdaj moramo vložiti več energije v tako imenovani človeški faktor odpora proti kibernetskim napadom. Kot ljudje se, vsaj tako verjamemo v našem podjetju, najbolje učimo na podlagi v preteklosti narejenih napak. Ker si tega v realnosti seveda ne moremo privoščiti, potrebujemo orodje, ki bo omogočilo tak način učenja, a brez realne nevarnosti. Torej na primer skozi simulacijo phishing napadov.

Zaenkrat najboljša paleta orodij te vrste je PhishMe

PhishMe je informacijsko podjetje, ki že dlje časa usmerja tržišče izobraževanja poslovnih uporabnikov elektronske pošte. Njihov cilj je omogočiti ljudem boljše delo, predvsem lažje in varno sodelovanje in več produktivnosti s ponujanjem aktualnih informacij o varni rabi elektronske pošte. Vodilna tematika je izobraževanje zaposlenih o problematiki ‘ribarjenja za podatki’ – phishing – ter preizkušanje varnostne ‘imunitete’ poslovnega okolja na napade te vrste z vodilnim izdelkom podjetja PhishMe Simulator.

Jim Hansen, COO, PhishMe: “V PhishMe smo vedno bili in vedno bomo pripravljeni sodelovati z v IT panogi vodilnimi podjetji, kot je v tem primeru REAL security. Tako lahko namreč hitro in uspešno širimo našo mrežo in dosežemo veliko večje število potencialnih strank, ki se soočajo z vedno pogostejšimi in vse bolj nevarnimi kibernetskimi napadi preko elektronske pošte. PhishMe je edino podjetje s področja kibernetske varnosti, ki vam lahko ponudi obsežno in prilagodljivo rešitev tudi za najbolj pomemben faktor, to je človeški faktor v tej verigi, ki bi lahko drugače ohromil celoten poslovni proces. REAL security nam bo omogočil preko naših produktov širiti naše znanje, izkušenj in predvsem zavest o varnosti elektronske pošte, s čimer bodo podjetja, najprej v Sloveniji, lahko bolj pro-aktivno zaščitena proti najnovejšim kibernetskim napadom.”

REAL security d.o.o. bo v okviru VAD – distribucijske pogodbe skrbel za podporo partnerjem, prenos znanja in tehnologij na področju Slovenije in okoliških držav naše regije kot so Hrvaška, BiH, Srbija, Makedonija, Kosovo, Črne Gora, Albanija. Pogodba odpira nove možnosti širitve za REAL security d.o.o., saj bo lahko ta ponudil širšemu trgu regije Adriatik nove prepotrebne rešitve za večjo produktivnost uporabnikov, ki bodo veliko bolje informirani o generalnih in specifičnih varnostnih zlorabah elektronske pošte. Le dovolj poučeni uporabniki lahko uporabljajo elektronsko pošto v celotni poslovni zmogljivosti tega komunikacijskega orodja.

Dodatne informacije:

https://phishme.com/ | matic.knuplez@real-sec.com | 041 470 511