O uredbi GDPR

Enotna in tehnološkemu razvoju prilagojena zakonodaja v prostoru Evropske unije.

GDPR je odgovor Evropske komisije na naraščajoče potrebe po obravnavanju vpliva novih tehnologij, krepitvi razsežnosti notranjega trga pri varstvu podatkov, obravnavanju globalizacije in izboljšanje mednarodnih prenosov podatkov, zagotovitvi trdnejše institucionalne ureditve za učinkovito izvrševanje predpisov in večji usklajenosti pravnega okvira področja varstva podatkov. EU je oblikovala celovit in skladen pristop, ki si med cilji zadaja tudi krepitev pravic posameznikov in njihovega ustreznega varstva v vseh okoliščinah, povečanja preglednosti in nadzora nad podatki, varstvo občutljivih podatkov in zagotavljanje prostovoljne privolitve. Ste jo zagotovili skladno z zakonodajo? Enaki pogoji, večja pravna varnost za upravljavce podatkov in povečanje učinkovitosti pravnih sredstev in sankcij ter krepitev odgovornosti upravljavcev podatkov. V ospredju so načela »vse na enem mestu«, zmanjšanje količine podatkov, izboljšanje načinov uresničevanja pravic do dostopa, popravka, izbrisa ali blokiranja podatkov. Uskladite svoje poslovanje z GDPR in zagotovite učinkovite politike in mehanizme za zagotavljanje skladnosti s predpisi o varstvu podatkov.

 

Ukrepi se zaostrujejo.

Zaščitne ukrepe za varstvo podatkov ste po novi splošni uredbi obvezni vgraditi že v fazi razvoja svojih proizvodov in storitev. Bodite skladni z GDPR z nami.

Politika varstva osebnih podatkov mora biti pregledna in objavljena na dostopnem mestu. Soglasja posameznikov za uporabo osebnih podatkov morajo biti pridobljena skladno z zakonodajo. Ste sposobni dokazati jasna, razumljiva in nedvoumno pridobljena soglasja?

 

Pričakujte nepričakovano. Pripravite se na najhujše z oceno učinka.

Se ukvarjate z uporabo novih tehnologij, avtomatsko obdelavo osebnih podatkov, obsežnim nadzorom javno dostopnih območij ali obdelavo velikih količin občutljivih osebnih podatkov? Ocena učinka mora biti sestavni del vašega poslovanja za skladnost z GDPR.

 

Imenujte pooblaščenca za varstvo podatkov, ki bo skrbel za obveznost poročanja nadzornemu organu v primeru kršitev.

Poleg obveznega izvajanja ustreznih varnostnih ukrepov GDPR vpeljuje obvezno obveščanje o kršitvah varstva osebnih podatkov. O izgubi podatkov ste dolžni poročati v roku 72 ur. GDPR predvideva imenovanje odgovorne osebe za varstvo podatkov – pooblaščenca (tj. Data protection officer – DPO). Ste svojega že imenovali?

Preložite to obveznost na nas. DPO storitev vam ponujamo v sklopu naše ponudbe.

 

Za kršitve pravil o varstvu podatkov so predvidene stroge sankcije.

Izognite se globam, ki lahko predstavljajo do 4 % vašega letnega prometa. Izračunajte si strošek v primeru neustreznega zavarovanja osebnih podatkov v kalkulatorju glob.